Výkup a predaj BIO ovocia a lesných plodov

Podnikateľské aktivity našej spoločnosti sú zamerané na výkup ovocia a lesných plodov.

V posledných piatich rokoch sme prešli od predaja čerstvého ovocia a lesných plodov cez chladenú surovinu k predaju mrazenej suroviny, ktorá je balená vo veľkospotrebiteľských baleniach (10 až 15 kg papierové vrecia alebo kartóny) podľa požiadaviek odberateľa.

Maliny

(Rubus fruticosus)

Maliny sú sladké, červené ovocie, ktoré dozrievajú koncom leta a začiatkom jesene.

Zvyčajne rastú na lesných čistinách alebo poliach, kde oheň alebo výrub drevných porastov vytvoril pre nich vhodnú pôdu. Kvety malín sú pre včely hlavným zdrojom nektáru.

Maliny obsahujú dôležité množstvo polyphenol antioxidantov, ktoré podporujú endoteliálny a kardiovaskulárny systém. Z malín sa tiež získava Xylitol a alternatívne sladidlo.

Vykupujeme